Entries tagged with “meigas”.


Artigo moi completo sobre as tradicións galegas do San Xoán, de Fran Morell reproducido da revista Nova Fantasía con permiso do autor.
(máis…)

Para o aldeán galego non hai, en realidade, diferencias grandes entre bruxas e meigas pois tanto unhas como outras estímanse dotadas de idéntico poder diabólico, se ben o vocábulo meiga posúe na nosa lingua a dobre significación adxectiva de “enfeitizadora”, que atrae, engaiola ou cativa. Supóñase, sen embargo, que as bruxas eran máis danosas cás meigas, pois estas non voaban polos aires como aquelas, que ían tódolos sábados ó “aquelarre” montadas en vasoiras.
(máis…)

A crenza nas meigas é mito central do noso acervo supersticioso; elas representan para o pobo o mal e o pecado, o danoso e o prexudicial; todo o contrario á bondade e ó ben, feito polo que se diferencian das fadas, que significan o favorable e o adverso (dada a súa dobre condición de boas fadas e malas fadas).
(máis…)