Entries tagged with “encrucilladas”.


Artigo moi completo sobre as tradicións galegas do San Xoán, de Fran Morell reproducido da revista Nova Fantasía con permiso do autor.
(máis…)

OS CRUZAMENTOS DE CAMIÑOS OU ENCRUCILLADAS

Os cruzamentos de camiños ou encrucilladas teñen gran valor para a comunidade porque son o centro da aldea.

(máis…)

Os petos de ánimas atópanse en camiños e encrucilladas de toda Galicia, e son unha das manifestacións materiais do culto ós mortos, da devoción polas ánimas.
(máis…)

Os cruceiros están considerados como unha das manifestacións máis xenuínas da arquitectura popular galega e a súa orixe remontase segundo algúns autores á época prehistórica en lugares nos que existían menhires, e que logo, coa chegada do cristianismo deixaron constancia da súa existencia pero baixo formas cristianizadas. Aseméllanse, pero o certo é que non é doado encontrar un igual. A súa presencia nos camiños e lugares sagrados esténdese por toda a nosa xeografía.
(máis…)