Entries tagged with “demo”.


Unha vez un fumador non tiña diñeiro pra mercar tabaco, e foi e vendeulle a filla o demo, e, cuando o demo a foi a buscar, non a pudo levar, porque tiña auga bendita cuela; estonces díxolle ao pai que lle tirase cua auga, que, se non, non a podía levar, e foi o pai e tiroulla; pero, cuando o demo volvéu por ela, tampouco a pudo levar, porque, anque ela non tiña auga pra lavar a Dios, decía: “alabado sea Dios”, i o mismo lle valía que se o lavara.
(máis…)

Artigo moi completo sobre as tradicións galegas do San Xoán, de Fran Morell reproducido da revista Nova Fantasía con permiso do autor.
(máis…)

Antecedente remoto do pobo galego son os “saefes” ou raza de serpes, identificada por algúns historiadores como o pobo celta, que chegou a ocupa-la zona que abarcaría o noroeste de España, chamada Ophiusa (nome que procede do grego “saefes” : serpe ) entre os anos 590 e 550 antes de Cristo.
(máis…)