Temas sociais


Desde os primeiros días do accidente do Prestige (novembro do 2002), o escritor Suso de Toro foi relatando nos xornais La Vanguardia e El País esta catástrofe ecolóxica e humana. Estes artigos conforman o libro “Nunca máis Galiza á intemperie” adicado aos mariñeiros galegos que co seu valor e a súa determinación déronnos a todos un exemplo cívico. Velaquí unha escolma:
(máis…)

A muller foi un elemento moi importante dun fenómeno non menos importante na sociedade galega: a emigración. Aínda que emigrou menos e máis tardíamente que o home, a muller galega foi participante dela directa ou indirectamente.
(máis…)

(máis…)

Enlaces con algunos webs españoles con bolsas de trabajo on-line.
(máis…)

Saldos intercensais 1920-30, 1950-60 e 1960-70.
(máis…)

España 504.000
Madrid 150.000
Cataluña 150.000
Asturias 80.000
País Vasco 65.000
Andalucía 26.000
Castela-León 12.000
Canarias 9.000
Aragón 5.000
Baleares 4.000
Navarra 3.000
Europa 248.500
Alemania 90.000
Suíza 55.000
Francia 50.000
Reino Unido 32.000
Países Baixos 12.000
Portugal 5.500
Bélxica 4.000
América 554.100
Arxentina 280.000
Venezuela 100.000
Brasil 95.000
Uruguai 36.000
México 17.000
Panamá 9.000
Cuba 3.000
Chile 2.800
Porto Rico 1.300
Australia 2.000

(máis…)

Destinos: resto de España, Europa, Ultramar.
(máis…)