Primeiro libro de Antón de Muros, evoca en prosa poética, a veces en verso ou en breves diálogos, distintos momentos da vida co seu avó galego, as lembranzas, os encontros e pérdidas naturais na vida do emigrante.
Amósasenos neste libro, “a pureza dun profundo e incondicional amor por Galicia” que se convirte nun
pouso de forza e optimismo para afronta-la vida cada día.
Pódelo mercar na nosa tenda online.