Outros


Nun espazo pechado dous personaxes espidos descobren a súa violencia. Un pai e un fillo, sen poesía, sen adornos, coa dureza dunha realidade que non é tan allea ao país para o que se conta. Como a chuvia que cae todos os días, que algúns poetas cantan e que amola a meirande parte da xente. A pequena historia dun pai e dun fillo que forma parte dunha historia colectiva, en que a emigración é asunto central. Historia da chuvia que cae todos os días de Roberto Salgueiro obtivo o XVIº Premio Álvaro Cunqueiro para Textos Teatrais 2007.

Historia da chuvia que cae todos os días
Roberto Salgueiro
Xerais
48 páxinas – 13,60€


Secretaría Xeral de EmigraciónEste artigo foi publicado
grazas ao financiamento
da Secretaría Xeral de Emigración
da Xunta de Galicia.

Colección antolóxica de artigos publicados entre 2001 e 2003 na revista online de Fillos de Galicia. Inclúe artigos de diversos socios, membros e colaboradores de Fillos, así como un artigo de Suso de Toro e I e II Manifestos de Fillos.