Didácticos e Referencia


Galiza en Dominicana, Nicaragua, Panamá e Venezuela. Unha ollada fotográfica, de Xurxo Martínez Crespo, é un libro sobre o exilio económico e político galego nestes catro países do Caribe. Cun prólogo do ministro do Poder Popular para a Cultura da República Bolivariana de Venezuela, Farruco Sesto, este libro é a primeira obra gráfica sobre o exilio galego nestes catro países. Dominicana, Nicaragua, Panamá e Venezuela son para o autor o mesmo país, a mesma patria: América. As galegas e galegos que marcharon fixérono a América moito antes de que existisen países ou nacións tal como as coñecemos hoxe en día.

Galiza en Dominicana, Nicaragua e Panamá. Unha ollada fotográfica non fala do exilio e da emigración en abstracto, senón de exiliados en concreto. Esta é a nosa homenaxe por tantas penalidades e ausencias. Por non poder volver ao país, por desmembrar corazóns sen querelo. Galicia ten unha débeda histórica impagábel con todas elas e con todos eles. Tamén ten unha débeda cos Gobernos que abriron as súas portas aos que ninguén quería. Que nunca se esquezan estes nomes nin rostros de homes e mulleres é a intención deste libro.

Galiza en Dominicana, Nicaragua, Panamá e Venezuela. Unha ollada fotográfica
Xurxo Martínez Crespo
FESGA
156 páxinas


Secretaría Xeral de EmigraciónEste artigo foi publicado
grazas ao financiamento
da Secretaría Xeral de Emigración
da Xunta de Galicia.

Para min este é o mellor dicionario de galego da actualidade (co permiso do Xerais, tamén moi bo). O Cumio, do xullo de 2004, está adaptado á nova normativa do 2003. Ademais de incluír unha enorme cantidade de palabras coas súas definicións (44.000 entradas), contén a etimoloxía das voces, sinónimos e antónimos, neoloxismos e “falsas entradas”, é dicir, aparecen termos incorrectos que remiten á forma correcta. Por exemplo, no ceta vemos: *zozobrar. v. naufragar. O asterisco indica que o termo non existe na lingua galega, de maneira que cómpre usar a voz que se propón. (Destaco isto porque para os que cometemos moitos erros, as falsas entradas axudan moitísimo: ¿de que serve buscar un castelanismo, por exemplo, e só comprobar que en galego esa palabra non existe? é moito mellor que o dicionario aporte a solución ao noso problema, ¿non si?)

Como inconveniente, o seu volume: é un libro de 28 cm e unhas 900 páxinas. Non obstante, paga moito a pena, porque a información contida é moi completa.

Útil dicionario de dúbidas e dificultades da lingua galega, onde se tratan problemas fonéticos, ortográficos, gramaticais, de estilo, con información semántica, cun formato de dicionario.

Este libro ofrécenos a orixe e significado duns 2000 nomes de lugares, aldeas, vilas e cidades de Galicia e tamén unha ampla mostra fotográfica que completa as súas explicacións.

Contén expresións e frases feitas castelás, cunha breve explicación e as equivalencias en galego. Complétase con dous índices: un das expresións castelás, e outro das expresións galegas