Expresións Galegas


Non exaxerar (sobre algo)

Falar do asunto que realmente importa

Persoa que fai cousas sen sentido

Estar totalmente despistado y torpe en algo que se está haciendo, o no comprender aquello de lo que se está hablando.

En realidade “inopia” en latín significa pobreza, polo que estar na inopia é estar a dúas velas, non ter que comer e por extensión non ter coñecemento algún de nada.
Relacionado: Andar a velas vir

Resultarle a uno/a algo muy rico, delicioso.

¡Ya te digo!

Con mucha prisa.
Relacionado: A correr, ás carreiras, a todo canto lle daba

Desacredita lo que se está escuchando.

Dar por rematada unha polémica.
Relacionado: Non se fale máis, morra o conto

Irse del tema.
Relacionado: Falar das nubes, falar dos biosbardos

Páxina seguinte »