Aprender galego


Nun pasado artigo mencionaba que a palabra camba proviña do idioma céltico dos nosos antergos. Hoxe quero completar con todas as derivacións presentes no estupendo diccionario de Isaac Alonso Estraviz.
(máis…)

De entre as palabras de orixe indoeuropea prerromanas que se conservan aínda na nosa lingua, velaquí tedes un listado tirado do libro “Estudos filolóxicos galego-portugueses” do filólogo e lexicógrafo Isaac Alonso Estravís.
(máis…)

A lingua galega, amosa un amplo abanico de matices, para expresa-los fenómenos atmosféricos. As expresións do tempo atmósferico, na lingua galega, adoita facerse cos verbos haber e ir, e non co verbo facer, como acostuma o castelán:

Vai ou ir mal tempo / vai ou ir bo tempo…

(máis…)

O adverbios son vocábulos invariables que modifican o verbo (chegou tarde), o adxectivo (está ben cocido),un adverbio (viña moi lonxe) ou mesmamente unha oración enteira (sinxelamente non quero comer)
As locucións adverbiais son grupos de palabras que xuntas funcionan coma adverbios (por exemplo: a miúdo, ao chou, de vagar, etc. Moitos adverbios rematan no sufixo -mente, e fórmanse de adxectivos femininos por exemplo: calada + mente= caladamente; estes adverbios non levan acento gráfico.

(máis…)

O verbo poñer/pór é irregular. Pór rexístrase na maior parte de Ourense e Pontevedra, nalgúns puntos illados da Coruña , Lugo e no galego de Zamora. Poñer ocupa o resto do dominio lingüistico. Pôr é en grafía galego portuguesa. Conxúganse como segue.
(máis…)

Apuntamentos que termos en conta no emprego do verbo en galego.
(máis…)

Sabiades que a expresión castelá Echar de menos procede da galega Achar de menos? Polo tanto é incorrecto (eu diría que aberrante!) dicir en galego “botar de menos” ou “botar en falta”.

(máis…)

Vocabulario básico das partes do corpo para os que se achegan por primeira vez ao idioma galego:

(máis…)

Regras para a formación do plural na lingua galega:
(máis…)

Fillos de Galicia ofrécevos unhas ferramentas moi útiles para aprender galego namentras navegades pola Rede: os bookmarklets da lingua. Aprende o que son e cómo usalos para aprender galego co teu navegador.
(máis…)

Páxina seguinte »