Con tal feito Galicia adourada
Horfa sempre por sempre estará,
Os enxebres cantares gallegos
Non mais s’oirán.

_ (máis…)