Púxenlle un pleito a un veciño

polo rego dun outeiro.

Gastar gastei canto tiña,

pero amolar amoleino.