Fun á feira de Forzáns
merquei unha vaca mona,
á que casa con un cego
nunca lle falta zanfona