Para min, son galegos os que teñen como divisa o engrandecemento da súa terra. Para eles podería servir esta declaración:

Creo en Galicia. (máis…)