Estou acatarradiña
hei de tomar chicolate,
ha de ser aserenado
nos labios do meu amante.