Esta noite hei de ir ás mozas
esta noite hei de ir a elas;
quen ten fillas que as garde
que eu non vou gardar delas.