Pica, canteiriño, pica,

pica, na pedra miúda,

pica na muller allea,

que outro picará na túa.