Archive for Setembro 17th, 2009

Non te cases cun ferreiro

que é moi malo de lavar

cásate cun mariñeiro

que ven lavado do mar.

Non foi un personaxe, pr’o ten relembranza e xusta fama n-a nosa terra. É conecido d’oubidas comotodol-os héroes antigos. A non ser pol-o seu zapateiro, a vila de Cangas faría esquecida com’outras moitas que gardan recordos históricos, tradiciôs groriosas, e cinsas de xenios ilustres, sin que por eso teñan lembradía. (máis…)