(Texto íntegro)

O mal tempo durou máis do que todos nós queriamos.

Pasaron días…

e días…

e máis días… (máis…)