Archive for Xuño, 2008

Hoxe a Xunta de Galicia aprobou unha nova ordenación territorial para o país. Velaquí tedes as liñas que van marcar este deseño que xira entorno a:

  • 2 espazos metropolitanos.
  • 3 cidades.
  • 18 vilas cabeceira de comarca.
  • 25 nodos de equilibramento.
  • 11 subcabeceiras.

(máis…)

Aos contidos etnogŕaficos que levamos publicados nestes anos sobre os ritos do lume en Galiza relacionados coa noite de San Xoán e outras (A noite de San Xoán para os galegos, A noite de Sanxoán: lume, auga e herbas, Mitos e cosmovisión: A importancia do lume na cultura galega, etc.) engadimos hoxe este capítulo do famoso libro de Xosé Neira Vilas Memorias dun neno labrego, onde se fai unha fermosa descrición literaria dalgúns destes ritos.
(máis…)

Extracto dun poema de Manuel María, do seu libro Terra Chá.
(máis…)

Co nome xenérico de coco falamos dun ser indefinido que pode ter moitas formas (e nomes), no que non cren os adultos e que usan para asustar ós nenos, coa intención de que durman ou non enreden como ben di a copla:
(máis…)