Archive for Setembro, 2007

E remato esta escolma de textos deste libro de Neira Vilas (non teño eu para min que se lle poida chamar novela, senón que é máis ben unha serie de relatos divididos e barallados entre eles) con estas pezas:
(máis…)

O adverbios son vocábulos invariables que modifican o verbo (chegou tarde), o adxectivo (está ben cocido),un adverbio (viña moi lonxe) ou mesmamente unha oración enteira (sinxelamente non quero comer)
As locucións adverbiais son grupos de palabras que xuntas funcionan coma adverbios (por exemplo: a miúdo, ao chou, de vagar, etc. Moitos adverbios rematan no sufixo -mente, e fórmanse de adxectivos femininos por exemplo: calada + mente= caladamente; estes adverbios non levan acento gráfico.

(máis…)