Archive for Xuño, 2007

Aínda que os nosos antergos só tiñan dúas estacións, inverno e verán, e esta derradeira comezaba entorno ao 1º de Maio (festa do deus Bel, actualmente denominada Os Maios) e duraba ate o 1º de Novembro (o Xahún, coñecido aínda hoxe en moitos países pero baixo outra denominación: Hallowe’en), na noite de San Xoán (23 a 24 de Xuño) tamén se conservan tradicións relacionadas co sol, co lume, co verán…
(máis…)

O verbo poñer/pór é irregular. Pór rexístrase na maior parte de Ourense e Pontevedra, nalgúns puntos illados da Coruña , Lugo e no galego de Zamora. Poñer ocupa o resto do dominio lingüistico. Pôr é en grafía galego portuguesa. Conxúganse como segue.
(máis…)