Archive for Xuño, 2005

Segunda entrega dunha triloxía do autor (despois do seu “Os vellos oficios”, editado en 1996), na que recolle información sobre diversos oficios tradicionais (campaneiros, fogueteiros, afiadores, zoqueiros…) e conversas con algúns destes artesáns que aínda hoxe adican o seu tempo a estes vellos traballos.

O autor analiza a situación de Galiza como exemplo do fracaso do neoliberalismo: a desfeita demográfica, a depredación de recursos e o medio natural, o descontento da poboación…

Primeiro libro de Antón de Muros, evoca en prosa poética, a veces en verso ou en breves diálogos, distintos momentos da vida co seu avó galego, as lembranzas, os encontros e pérdidas naturais na vida do emigrante.
Amósasenos neste libro, “a pureza dun profundo e incondicional amor por Galicia” que se convirte nun
pouso de forza e optimismo para afronta-la vida cada día.
Pódelo mercar na nosa tenda online.

Expresión maleducada coa que se rexeita un prato de comida ofrecido.

Deitarse moi cedo.

A miña novela favorita de Suso de Toro. Combínanse varias voces con destreza: a protagonista, unha muller nova á que lle suceden cousas “máxicas”, un membro da confraría do Santo Sepulcro de Santiago e mesmo o demo…

A mestura de mitoloxía e actualidade dota-la novela dun ambiente máxico, no que a cidade de Santiago de Compostela non é un espazo máis, senon case o protagonista.

Só unha contraindicación: aos que estamos lonxe de Santiago énchenos de morriña e danos máis ganas de volver!

Como podedes ver, apaixonoume

Útil dicionario de dúbidas e dificultades da lingua galega, onde se tratan problemas fonéticos, ortográficos, gramaticais, de estilo, con información semántica, cun formato de dicionario.

Primeira obra narrativa de Sotelo Blanco, está composta por seis relatos de personaxes obrigados a vivir e traballar nunha terra allea, que non é a súa e que , probablemente nunca se dan librado desta cambadela do destino.

Comer muy poco, ser alguien de poco comer
Relacionado: Comer coma un pito / os pitos

Comer muy poco, ser alguien de poco comer
Relacionado: Comer coma un pisco