Archive for Maio, 2004

Complemento da moblaxe son as vasillas que pra diversos fins se atopan na casa, así como as roupas.

(máis…)

Imos ocuparnos agora dos leitos. En moitos lugares —Cebreiro, Melide, etc.— son un elemento integrante da cociña, xa que esta é empregada tamén pra durmir.

(máis…)

Imos comenzar pola cociña, xa que é a peza fundamental, e ás veces única, da casa.

(máis…)

Preto da casa, e dependente dela, atópase o palleiro, onde se garda o feno ou herba seca empregado prá alimentación do gado durante o inverno.

(máis…)

O arado está aínda por estudiar en Galicia a pesar de ser un dos instrumentos máis interesantes do noso campo e merecente dun coidadoso inquérito.
(máis…)

O elemento fertilizante por esencia é o esterco que repón nas herdades as sustancias químicas que as fan aptas pra o cultivo.
(máis…)

Polo mes de agosto encomenzan as mallas.

(máis…)

Antecedentes

Nada coñecemos até hoxe sobre dos comenzos da pataca en Galicia. Introducida a fins do século XVI, parece ser que se non comenzou a empregar como alimento do home até o ano 1768, destinándose antes so pra os animais.

(máis…)

Afortunadamente, non falta de todo o material pra este estudio, anque nós soamente fagamos aquí un rápido reconto dos tipos esenciais.

(máis…)

Polo Nadal comenzan a ir polos pobos os poteiros pra face-la augardente, levando consigo pota ou alquitara e traballando por rolda pra tódolos veciños.

(máis…)