Archive for Setembro, 2003

Conto escrito por Casdeiro en 1.995 no que traslada a súa experiencia como fillo de emigrados en Euskadi a unha metáfora de ciencia ficción.

No século 31 da Era Estándar Espacial (E.E.E.) houbo unha grave enfermidade na galaxia domeada polo Imperio Interplanetario Ojmunu. Billóns de seres morreron naqueles anos ó longo e largo da galaxia presas dunha enfermidade que chamaron a fontáñeme. Un dos planetas máis castigado foi o planeta Hemobe. A civilización hemobense veuse reducida por tan terrible praga e moitos deles decidíronse a abandona-lo planeta para salva-la súa vida.

(máis…)

Tradicional xogo para practicar vocabulario. Feito en Macromedia Authorware. Require plug-in.
(máis…)

Cuándo se celebra: entre el 1 y 3 de Mayo

Dónde se celebra: por toda Galicia
(máis…)

Cuándo se celebra: Semana Santa

Dónde se celebra: Por toda Galicia
(máis…)

Cuándo se celebra: 6 de Enero.

Dónde se celebra: por toda Galicia
(máis…)

Cuándo se celebra: 31 de Diciembre.

Dónde se celebra: por toda Galicia
(máis…)

Cuándo se celebra: 24 de Diciembre.

Dónde se celebra: por toda Galicia
(máis…)

Cuándo se celebra: 25 de Diciembre

Dónde se celebra: por toda Galicia
(máis…)

Cuándo se celebra: 24 de Diciembre.

Dónde se celebra: por toda Galicia
(máis…)

O pobo galego é un pobo bíblico: todas as maldicións do antigo testamento semellan ter caído sobor dil, e singularmente a que dá o seu nome ao segundo libro. Dende un punto de vista demográfico, a emigración galega ven sustituir, no ciclo moderno, a función desempeñada no ciclo antigo pola mortalidade catastrófica -pestes, guerras e fames, frecuentemente ensarilladas. Dende un punto de vista económico, a emigración galega representa un dobre e constante desaxuste, por unha banda, antre a presión demográfica e a estructura do sistema produtivo; por outra banda, antre a capacidade de xeneración de escedente polo sistema e o uso ou destino do escedente realmente xenerado. Dende un punto de vista social, a emigración galega constitúe a manifestación masiva dunha forma de escravitude que pervive deica o noso século. Dende un punto de vista ético, a emigración galega siñifica a negación constante do dereito máis elemental da persoa: o dereito á propia vida no propio país. Dende todos iles, a emigración galega supón a renuncia á revolta.

(máis…)