Convocada a XVI asemblea xeral de socios para o 16 de decembro

Despois de que no ano 2016 non se celebrase a asemblea xeral e, polo tanto, quedase en funcións a actual directiva, e tras reiteradas solicitudes ao actual presidente para convocar a asemblea, que non foron atendidas, a Xunta Directiva procedeu a votar e aprobar a convocatoria inmediata (co prazo previso nos estatutos da nosa asociación, de 7 días) da asemblea xeral.

A asemblea hase celebrar, coma sempre, por medio de lista privada de correo electrónico, restrinxida ás persoas que teñan a condición de socios no momento de comezo da asemblea.

Comezará o día 16 de decembro de 2017 e terá como orde do día os seguintes puntos:

  1. Presentación do estado de contas e informe da xestión da actual Xunta Directiva (anos 2016 e 2017).
  2. Votación e aprobación se procede, dos informes de contas e de xestión (anos 2016 e 2017).
  3. Presentación de candidatos a cargos directivos.
  4. Debate sobre a situación actual da asociación e evolución prevista para o 2018.
  5. Presentación dunha estimación de ingresos e gastos para 2018, a cargo dos candidatos á Directiva.
  6. Outras cuestións presentadas polos socios.
  7. Votación para a elección da nova Directiva.
  8. Posible mudanza de sede da asociación así como da delegación en Galiza: propostas e votación.

Tanto as persoas que desexen ser candidatas a cargos na asociación, como as que desexen presentar propostas para ser tratadas nesta XVI Asemblea Xeral, prégase que as fagan chegar antes do comezo da asemblea, por email, a ames ARROBA fillos PUNTO org.

Esta entrada foi publicada en Fillos de Galicia e etiquetada , . Garda a ligazón permanente.