Historial de subvencións da Xunta a Fillos de Galicia

Velaquí unha información para contribuirmos á trasparencia da nosa actividade e ao recoñecemento das axudas públicas recibidas nos nosos anos de historia como Asociación.

Organismo Programa de axudas Data Proxecto Importe Estado
Consellaría de Emigración Actividades Asociativas e Culturais (Programa 11) 2001 Comunidade Virtual Fillos de Galicia (mantemento e ampliación) Solicitado: 4.911.000 pts
Concedido: 0 pts
Denegada
Consellaría de Emigración Actividades Asociativas e Culturais (Programa 11) 2002 Comunidade Virtual Fillos de Galicia (mantemento e ampliación) Solicitado: 60.000 €
Concedido: 300 €
Concedida, xustificada e ingresada
Consellaría de Emigración Actividades Asociativas e Culturais (Programa 11) 2003 Comunidade Virtual Fillos de Galicia (mantemento e ampliación) Solicitado: 62.966 €
Concedido: 300 €
Concedida, xustificada e ingresada
Consellaría de Emigración Actividades Asociativas e Culturais (Programa 11) 2004 Sorteo e envío de libros en galego e sobre Gaalicia aos membros da Comunidade Virtual Fillos de Galicia – 2004 Solicitado: 880 €
Concedido: 300 €
Concedida, xustificada e ingresada
Secretaría Xeral de Emigración Actividades Asociativas e Culturais (Programa 11) 2005 Sorteo e envío de libros en galego e sobre Galicia aos membros da Comunidade Virtual Fillos de Galicia – 2005 Solicitado: 1.870 €
Concedido: 300 €
Concedida, xustificada e ingresada
Dirección Xeral de Política Lingüística Actividades de fomento do uso social da lingua galega 2005
 1. REVISTA “A NOSA VOZ”: EDICIÓN DE NÚMERO ANTOLÓXICO
 2. WEBZINE “PLANETA GALEGO”: TRADUCIÓN DE INTERFAZ, MELLORA E PROMOCIÓN ON-LINE
 3. SECCIÓN “APRENDER GALEGO” DO PORTAL FILLOS.ORG: MELLORA E AMPLIACIÓN DE CONTIDOS
 4. CURSIÑO DE INTERNET NO PORTAL GALEGUIDADE.NET: TRADUCIÓN
 5. ENVÍO DE LIBROS EN GALEGO
 6. PROXECTO “BIBLIOTECA DIXITAL GALEGA”

Solicitado: 5.939,2 €
Concedido: 1.625 €
Concedida, xustificada (tradución de interfaz de PlanetaGalego.info) e ingresada
Secretaría Xeral de Emigración (Programa 2) 2006
 1. Ampliación dos contidos culturais do portal Fillos.org
  (2006)
 2. Curso online sobre Internet para os membros de Fillos de Galicia
  (2006)
 3. Envío de libros en galego aos membros da Comunidade Virtual “Fillos de Galicia” – 2006
 4. Portal empresarial da Galicia Exterior (2006)
 5. Xornada informativa sobre Fillos de Galicia (2006)
Solicitado:

 1. 7.198,20 €
 2. 4.678,5 €
 3. 13.090 €
 4. 15.422,30 €
 5. 10.435,20 €

Concedido: 500 €

Concedida, xustificada e ingresada (prox. Envío de libros) (e denegada para algúns dos outros proxectos)
Secretaría Xeral de Emigración (Programa 3) 2006
 1. Ampliación dos contidos de PlanetaGalego.info (2006)
 2. Documental online sobre “Galegos en Arxentina” (2006)
 3. Actualización e publicación do ensaio premiado co “Galeguidade 2003” (2006)
 4. Radio “Fillos de Galicia” por Internet (2006)
Solicitado:

 1. 21.900 €
 2. 4.350,14 €
 3. 10.983,10 €
 4. 57. 869,55 €

Concedido: 2.917 €

Concedida, xustificada e ingresada (prox. Ensaio) (e denegada para algúns dos outros proxectos)
Secretaría Xeral de Emigración (Programa 6) 2006
 1. Mellora técnica do web Fillos.org (2006)
 2. Adquisición de equipamentos informáticos (2006)
Solicitado:

 1. 7.600 €
 2. 4.011,28 €

Concedido: 3.000 €

Concedida, xustificada e ingresada (prox. Mellora web)
Direción Xeral de Promoción Industrial e da Sociedade da Información. Consellaría de Innovación e Industria. Proxectos online 17 de Maio (contra factura) 2007 Radio Aturuxo (2007) Solicitado: 11.809,05 €
Concedido: 2.000 € + IVE
Facturado e ingresado
Secretaría Xeral de Emigración Actividades informativas dirixidas aos emigrantes 2007 PlanetaGalego.info 2007 Solicitado: 15.670 €
Concedido: 3.000 €
Concedida, xustificada e ingresada
Secretaría Xeral de Emigración Programa 2: Exposicións, conferencias, cursos de formación e actividades asociativas propias das entidades 2007 Ampliación dos contidos culturais do portal Fillos.org (2007) Solicitado: 14.396,40 €
Concedido: 3.000 €
Concedida, xustificada e ingresada
Secretaría Xeral de Emigración Programa 3. Axudas para a edición de libros, publicacion de revistas e
outras accións de carácter informativo
2007 Edición e difusión dunha Antoloxía Poética Pangalaica (2007) Solicitado: 12.410 €
Concedido: 2.900 euros €
Concedida, xustificada e ingresada
Secretaría Xeral de Emigración Programa 5. Axudas para financiación dos gastos de funcionamento
das entidades galegas no exterior
2007 Actividades realizadas cos Gastos Correntes ou de Funcionamento (2007) Solicitado: 7.372,20 €
Concedido: 3.000 €
Concedida, xustificada e ingresada
Secretaría Xeral de Política Lingüística Actividade para a promoción do emprego da lingua galega no ámbito da mocidade 2007 “E Ti Que Tal ?” Solicitado: 7.010 €
Concedido: 1.952 €
Concedida, xustificada e ingresada
Dirección Xeral de Difusión Cultural (Contra factura) 2007 Envío de libros en galego aos membros da Comunidade Virtual “Fillos de Galicia” – 2007 Solicitado: 11.809,05 €
Concedido: 1.240 € + IVE
Facturado e ingresado
Secretaría Xeral de Emigración Programa de apoio infraestrutural ás comunidades galegas no exterior – Programa B: AXUDAS A ENTIDADES ASOCIATIVAS DE EMIGRANTES GALEGOS NO EXTERIOR PARA A MELLORA DE DOTACIÓNS E EQUIPAMENTOS 2010 Mellora de equipamento tecnolóxico: sitios web (2010) Solicitado: 10.500,00 €
Concedido: 630,00 €
Concedida, xustificada e ingresada
Secretaría Xeral de Emigración Programa 2: AXUDAS PARA PROMOVER A REALIZACIÓN DE PROXECTOS CULTURAIS, FORMATIVOS E ACTIVIDADES ASOCIATIVAS PROPIAS DAS ENTIDADES GALEGAS NO EXTERIOR 2010 Ampliación dos contidos culturais do portal Fillos.org (2010) Solicitado: 14.396,40 €
Concedido: 576,00 €
Concedida, xustificada e ingresada
Secretaría Xeral de Emigración Programa 4: AXUDAS PARA O FINANCIAMENTO DOS GASTOS DE FUNCIONAMENTO DAS ENTIDADES GALEGAS NO EXTERIOR 2010 Gastos Correntes ou de Funcionamento Previstos (2010) Solicitado: 5.425,56 €
Concedido: 445,00 €
Concedida, xustificada e ingresada
Secretaría Xeral de Emigración Programa de apoio infraestrutural ás comunidades galegas no exterior – Programa B: AXUDAS A ENTIDADES ASOCIATIVAS DE EMIGRANTES GALEGOS NO EXTERIOR PARA A MELLORA DE DOTACIÓNS E EQUIPAMENTOS 2011 Mellora de equipamento tecnolóxico: sitios web (2011) Solicitado: 8.400,00 €
Concedido: 0,00 €
Denegada
Secretaría Xeral de Emigración Programa 2: AXUDAS PARA PROMOVER A REALIZACIÓN DE PROXECTOS CULTURAIS, FORMATIVOS E ACTIVIDADES ASOCIATIVAS PROPIAS DAS ENTIDADES GALEGAS NO EXTERIOR 2011 Ampliación dos contidos culturais de diversos webs (2011) Solicitado: [DATO PENDENTE DE CONFIRMAR] €
Concedido: [DATO PENDENTE DE CONFIRMAR] €
Solicitado na reformulación: 1.400,00 €
Concedida, reformulada, xustificada e rexeitada a xustificación
Secretaría Xeral de Emigración Programa 3: Axudas para a edición de publicacións e outras accións informativas das entidades galegas no exterior 2011 Edición de libro 2011 “LIBRO DOS NOMES GALEGOS” Solicitado: [DATO PENDENTE DE CONFIRMAR] €
Concedido: [DATO PENDENTE DE CONFIRMAR] €
Solicitado na reformulación: 991,00 €
Concedida, reformulada, xustificada e rexeitada a xustificación.
Secretaría Xeral de Emigración Programa 4: AXUDAS PARA O FINANCIAMENTO DOS GASTOS DE FUNCIONAMENTO DAS ENTIDADES GALEGAS NO EXTERIOR 2011 Gastos Correntes ou de Funcionamento Previstos (2011) Solicitado: 1.647,60 €
Concedido: [DATO PENDENTE DE CONFIRMAR] €
Solicitado na reformulación: 346,00 €
Concedida, xustificada e ingresada só parcialmente (180,00 euros)
Secretaría Xeral de Emigración Programa 1: AXUDAS PARA O FINANCIAMENTO DOS GASTOS DE FUNCIONAMENTO DAS ENTIDADES GALEGAS NO EXTERIOR 2012 Gastos correntes por funcionamento e reparación de sitios web (2012) Solicitado: [DATO PENDENTE DE CONFIRMAR] €
Concedido: 1.195,00 €
Concedida, reformulada, xustificada e ingresada
Secretaría Xeral de Emigración Programa 2: Axudas ás comunidades galegas no exterior para proxectos culturais 2012 Edición impresa e distribución do “LIBRO DOS NOMES GALEGOS” Solicitado: [DATO PENDENTE DE CONFIRMAR] €
Concedido: 1.784,00 €
Concedida, reformulada, xustificada e ingresada

NOTA: Non se inclúen pagamentos por servizos realizados por parte da Asociación Cultural Fillos de Galicia aos diversos departamentos da Xunta de Galicia e que foron facturados normalmente.

Esta entrada foi publicada en Fillos de Galicia e etiquetada , , . Garda a ligazón permanente.