Compromisos dos Fillos de Galicia para a preservación da nosa Galeguidade

A Asociación Cultural Fillos de Galicia elaborou unha lista de 20 compromisos que invita a asumir a todos os membros da súa comunidade virtual e a calquera galego ou descendente, como forma de nos comprometer persoalmente coa preservación da nosa identidade como galegos. Consideramos que sen un compromiso persoal ha ser inútil calquera esforzo por parte das institucións públicas (Xunta de Galicia) ou privadas (centros galegos e asociacións da emigración). Comprométete ti tamén!

 1. Considerarei Galicia como a miña Patria.
 2. Proclamarei en público e en privado que son galego/a.
 3. Considerarei a todos os galegos como tales, con independencia de que vivan ou non en Galicia, e naceran onde naceran.
 4. Se coñezo o idioma galego aproveitarei sempre que poida para o practicar e esforzareime en perfeccionalo escribindo, falando, lendo e escoitando. Se non o coñezo, farei todo o posible por o aprender e o utilizar, sen ter vergonza por non o dominar.
 5. Trasmitirei aos meus fillos e netos o orgullo de ser galegos.
 6. Procurarei poñerlles nomes galegos aos meus fillos.
 7. Se teño un apelido castelanizado trocareino pola súa auténtica forma galega.
 8. Utilizarei sempre os nomes galegos das provincias, cidades, vilas, parroquias ou aldeas de Galicia, especialmente os daquelas onde teño as miñas orixes.
 9. Estudarei e darei a coñecer a historia de Galicia.
 10. Cultivarei as receitas de cociña galega aprendidas da miña familia e outras que aprenda a través do estudo da gastronomía galega e difundirei as súas virtudes entre os meus achegados.
 11. Preservarei as tradicións galegas practicándoas e promocionándoas no meu entorno.
 12. Celebrarei todos os anos a festa da Patria Galega do 25 de xullo.
 13. Sempre terei á vista na miña casa algún elemento decorativo que fale de Galicia: un cadro, fotografía, bandeira, adorno, figura, etc.
 14. Consumirei preferentemente produtos galegos.
 15. Contribuirei na medida que poida a un mellor futuro para Galicia e para todos os galegos, onde queira que vivan.
 16. Defenderei o nome de Galicia e dos galegos ante calquera insulto, difamación ou mofa.
 17. Renegarei de quen aldraxe ou perxudique a Galicia e aos galegos, procurando defendelos con todas as miñas forzas; manifestarei publicamente a miña disconformidade con calquera lei ou medida que perxudique a Galicia, aos galegos ou á súa identidade; e apoiarei as iniciativas políticas honestas que procuren o ben para Galicia.
 18. Difundirei polo mundo o nome de Galicia, explicando o que é, ónde está e quén son os galegos, amosando o orgullo da nosa cultura, idioma e historia.
 19. Apoiarei ás organizacións que traballen por conservar a cultura e identidade galegas no exterior, coa miña participación como socio/a ou traballando dalgún outro xeito ao meu alcance a prol delas. Contribuirei, na medida das miñas posibilidades, a soster os gastos destas e ao seu bo goberno.
 20. Farei sempre por unir aos galegos do todo o mundo e nunca por os dividir.

Se ti queres asumir publicamente estes compromisos como galego/a, como fillo/a de Galicia, envía un comentario mediante o botón que tes máis abaixo nesta páxina. Grazas.


(Versión en castellano)
La Asociación Cultural Fillos de Galicia ha elaborado una lista de 20 compromisos que invita a asumir a todos los miembros de su comunidad virtual y a cualquier gallego o descendiente, como forma de comprometernos personalmente con la preservación de nuestra identidad como gallegos. Consideramos que sin un compromiso personal ha de ser inútil cualquier esfuerzo por parte de las instituciones públicas (Xunta de Galicia) o privadas (centros gallegos y asociaciones de la emigración). ¡Comprométete tú también!

 1. Consideraré Galicia como mi Patria.
 2. Proclamaré en público yen privado que soy gallego/a.
 3. Consideraré a todos los gallegos como tales, con independencia de que vivan o no en Galicia, dondequiera que hayan nacido.
 4. Si conozco el idioma gallego aprovecharé siempre que pueda para practicarlo y esforzarme en perfeccionarlo escribiéndolo, hablándolo, leyéndolo y escuchándolo. Si no lo conozco, haré todo lo posible por aprenderlo y utilizarlo, sin tener vergüenza por no dominarlo.
 5. Transmitiré a mis hijos y nietos el orgullo de ser gallegos.
 6. Procuraré ponerles nombres gallegos a mis hijos.
 7. Si tengo un apellido castellanizado lo cambiaré por su auténtica forma gallega.
 8. Utilizaré siempre los nombres gallegos de las provincias, ciudades, villas, parroquias o aldeas de Galicia, especialmente los de aquellas donde tengo mis orígenes.
 9. Estudiaré y daré a conocer la historia de Galicia.
 10. Cultivaré las recetas de cocina gallega aprendidas de mi familia y otras que aprenda a través del estudio de la gastronomía gallega y difundiré sus virtudes entre mis allegados.
 11. Preservaré las tradiciones gallegas practicándolas y promocionándolas en mi entorno.
 12. Celebraré todos los años la fiesta de la Patria Gallega del 25 de Julio.
 13. Siempre tendré a la vista en mi casa algún elemento decorativo que hable de Galicia: un cuadro, fotografía, bandera, adorno, figura, etc.
 14. Consumiré preferentemente productos gallegos.
 15. Contribuiré en la medida que pueda a un mejor futuro para Galicia y para todos los gallegos, donde quiera que vivan.
 16. Defenderé el nombre de Galicia y de los gallegos ante cualquier insulto, difamación o mofa.
 17. Renegaré de quien humille o perjudique a Galicia y a los gallegos, procurando defenderlos con todas mis fuerzas; manifestaré públicamente mi disconformidad con cualquier lei o medida que perjudique a Galicia, a los gallegos o a su identidad; y apoyaré las iniciativas políticas honestas que procuren el bien para Galicia.
 18. Difundiré por el mundo el nombre de Galicia, explicando que es, donde está y quiénes son los gallegos, mostrando el orgullo de nuestra cultura, idioma e historia.
 19. Apoyaré a las organizaciones que trabajen por conservar la cultura e identidad gallegas en el exterior, con mi participación como socio/a o trabajando de alguna forma a mi alcance a favor de ellas. Contribuiré, en la medida de mis posibilidades, a sostener los gastos de estas y a su buen gobierno.
 20. Haré siempre por unir a los gallegos do todo el mundo y nunca por dividirlos.

Si tú quieres asumir públicamente estos compromisos como gallego/a, como fillo/a de Galicia, envía un comentario mediante el botón que tienes más abajo en esta página. Gracias.


(Versão em português)
A Asociación Cultural Fillos de Galicia elaborou uma lista de 20 compromissos que convida todos os membros da Comunidade Virtual e qualquer galeg@ ou descendente a assumir, como forma de nos comprometermos pessoalmente com a preservação da nossa identidade como galeg@s. Consideramos que, sem um compromisso pessoal, será inútil qualquer esforço por parte das instituicões públicas (Xunta da Galiza) ou privados (Centros Galegos e Associações na Emigração). Compromete-te tu, também!

 1. Considerarei a Galiza como a minha Pátria;
 2. Proclamarei em público e em privado que sou galeg@;
 3. Considerarei tod@s @s galeg@s como tal, independentemente de que vivam ou não na Galiza, onde quer que tenham nascido;
 4. Se conhecer o idioma galego, aproveitarei sempre para praticá-lo e esforçar-me-ei por me aperfeiçoar escrevendo-o, falando-o, lendo-o e ouvindo-o. Se não o conhecer, farei todo o possível por aprendê-lo e utilizá-lo, sem ter vergonha por não dominá-lo;
 5. Transmitirei aos meus filh@s e net@s o orgulho de serem galeg@s.
 6. Procurarei pôr nomes galegos aos meus filh@s.
 7. Se tiver um nome castelhanizado, modificá-lo-ei para a sua forma genuína galega;
 8. Utilizarei sempre os nomes galegos das províncias,cidades, vilas, freguesias ou aldeias da Galiza, especialmente os daquelas onde tenho as minhas orígens;
 9. Estudarei e darei a conhecer a História da Galiza;
 10. Cultivarei as receitas da cozinha galega aprendidas com a minha família e outras que aprenda através do estudo da gastronomia galega e defenderei as suas virtudes junto dos que me estão próximos;
 11. Preservarei as tradições galegas, praticando-as e promovendo-as em torno de mim;
 12. Celebrarei todos os anos a Festa da Pátria Galega do 25 de Julho;
 13. Terei sempre à vista, em minha casa, algum elemento decorativo que fale da Galiza: um quadro, fotografia, bandeira, adorno, estatueta, etc.;
 14. Consumirei, de preferência, produtos galegos;
 15. Contribuirei, na medida do possível, para um futuro melhor para a Galiza e para tod@s @s galeg@s, onde quer que vivam;
 16. Defenderei o nome da Galiza e d@s galeg@s perante qualquer insulto, difamação ou desrespeito;
 17. Renegarei quem humilhe ou prejudique a Galiza e @s galeg@s, procurando defendê-los com todas as minhas forças; manifestarei publicamente o meu desacordo com qualquer lei ou medida que prejudique a Galiza, @s galeg@s ou a sua identidade e apoiarei as iniciativas políticas honestas que procurem o bem da Galiza;
 18. Difundirei pelo mundo o nome da Galiza, explicando o que é, onde fica e quem são @s galeg@s, demonstrando orgulho da nossa cultura, idioma e história;
 19. Apoiarei as organizações que trabalhem para conservar a cultura e identidade galegas no exterior, participando como sóci@ ou trabalhando de alguma forma ao meu alcance em seu favor. Contribuirei, na medida das minhas possibilidades, para subvencionar os gastos destas e para a sua boa gestão;
 20. Farei sempre por unir @s galeg@s de todo o mundo e nunca dividi-los.

Se queres assumir publicamente estes compromissos como galeg@, como filh@ da Galiza, envia um comentário utilizando o botão que tens, mais abaixo, nesta página.
Obrigad@s!

Esta entrada foi publicada en Fillos de Galicia. Garda a ligazón permanente.

57 respostas a Compromisos dos Fillos de Galicia para a preservación da nosa Galeguidade

 1. casdeiro di:

  Eu comprométome. Manuel Casal Lodeiro, fillo de galegos (Barakaldo, País Vasco).

 2. marisalvar di:

  Asino estes compromisos.

  Mª Luisa Álvarez
  Socia nº 46 da A.C. Fillos de Galicia
  A Fonsagrada-Lugo

 3. Mdieguez di:

  Enquanto existirem pessoas com a Cultura Galega no sangue , alma e coração , ela se perpetuará através das gerações.
  Assino esse compromisso
  Marcia Dieguez , galega dende o ADN

 4. fabeiro di:

  Tamén me comprometo.
  Miguel Goyanes . Galego desde sempre

 5. AntonioRey di:

  Asino estes compromisos porque son galego.

  Antonio José Francisco Rey
  Socio N° 5 da A. C. Fillos de Galicia
  Bos Aires – Arxentina

 6. Agra01 di:

  Eu comprométome. Antonio Agra Fernandez

 7. ceibe di:

  O Xuro, asino o compromiso coa miña sangue ou que a Galiza me o demande.

 8. judai di:

  eu comprometome a asumir todos os compromisos para a conservacion
  da nosa galedidade,como decendente de galegos

  Juan F Dominguez Fernandez
  Estados Unidos de Norte America

 9. rlopeza46 di:

  Eu comprométome. Raquel Pilar Lopez Coedo. (Pcia. de Lugo)

 10. antas di:

  Fago meus estes compromisos.

  Xosé Luís Santiso G.
  Antas de Ulla (Lugo)

 11. MARGARA di:

  Sin duda quedo comprometida con mis raices gallegas

 12. snoopy di:

  me comprometo como asi tambien a pelear por la ciudadania para los nietos
  snoopy (Marcela P. Ares Duran)
  Buenos Aires
  Argentina

 13. sbaezagarr di:

  Por mis Bisabuelos y Abuela paterna y por mi Padre y sintiéndome muy unida a Galicia desde siempre y para siempre, asumo este compromiso

 14. jlcastillo di:

  por mis raices acepto este compromiso

 15. cangeses di:

  Eu como nacido en GALIZA, en Cangas do Morrazo, periodista radial proclamarei y aproveitarei sempre que poida e esforzarme escribindo ,e falando en los medios de comunicacion os meu idioma, de meu pai e miña nai, O GALEGO.
  Preservarei as tradicions galegas, practicandoas entre os meus familiares, e toos os que me rodean.
  Farei sempre por unir aos galegos o traves do radio e medios de comunicacion que poida utilizar.
  Un apreta a todos vos.
  Xusto Piñeiro Soliño – Buenos Aires, Argentina

 16. gt di:

  Comprométome. Gustavo Trillo

 17. silvana di:

  Asumo el compromiso por tener sangre galega y por amar la tierra de mis mayores (A Pobra de Trives – Ourense) Silvana Pelizza Rodriguez desde Bariloche – Argentina

 18. Elzague di:

  Xuro. Xuro por meo pai, meus abós, bisabós, por esa linda terra, esas rias, ese verde que tanto quero!

  Elza Guerra – dende Embu-São Paulo-Brasil

 19. crisquintela di:

  Porque mi avbuelo paterno era gallego y me enseñó a amar su tierra, la que pude conocer hace dos años y me quedé prendada, por que me siento gallega desde siempre, me comprometo a preservar nosa galeguidade
  Cristina Quintela- Tandil – Buenos Aires – Argentina

 20. luisalgalleg di:

  A LA COMUNIDAD GALLEGA Y A TODOS LOS GALLEGOS DEL MUNDO DIGO ,QUE ME COMPROMETO DEFENDER Y LUCHAR POR NUESTRA UNION Y PRESERVAR LA CULTURA GALEGA EN TODA SU EXTENCION,QUE DIOS CUIDE DE NUESTRA PATRIA DE ORIGEN Y MANTENGA UNIDOS LOS LAZOS QUE NOS UNEN POR SIEMPRE Y TAMBIEN QUIERO DEJAR ASENTADO QUE ES UN HONOR PERTENECER Y ESTA COMUNIDAD Y DEFENDER NUESTRO ORIGEN-LUIS IGNACIO SALGADO DE ARGENTINA

 21. luisalgalleg di:

  ME COMPROMETO A PRESERVAR LA CULTURA GALEGA Y DEFENDERLA Y A TODOS LOS GALEGOS LES ENVIO MIS FELICITACIONES POR ESTAR UNIDOS POR NUESTRA PATRIA DE ORIGEN Y QUE ES EL CIMIENTO DE NUESTRA IDENTIDAD UN ABRAZO SINCERO Y LEAL A TODOS LUIS SALGAdo de Argentina

 22. refrey65 di:

  Me comprometo. Monabell Freire Troitiño (Panama, Forcarei)

 23. pilarmabel di:

  Como nieta, me comprometo.

 24. Susanag di:

  Me comprometo.-
  susana guisamonde
  Filla de Galicia-
  Buenos Aires

 25. Anónimo di:

  Con emocion en el corazon,y desde o alma :”ANSIMO ESTES COMPROMISOS ,DE GALEIDADE,DE CARA AL FUTURO “.

  Elena Pilar Vazquez Souto
  (filla de dous coruñeses que levaron a Galiza ,a Bos Aires :FLOREAL VAZQUEZ SANTOS de 81 años y PILAR SOUTO SOUTO de 80 años ,e teño a fortuna de convivir con eles )

 26. mariarosa di:

  Asumo este compromiso. Todos los días de mi vida trato y trataré de manifestar mi galleguidad de manera de honrar a mi patria. María Rosa Iglesias López

 27. luciaribas di:

  Asumo este compromiso en memoria de mis abuelos

 28. Lobeiro di:

  Eu comprométome por sempre. O xuro.

 29. FRIDAMARGA di:

  Como Filla da Galiza e Portuguesa da “Galiza do Sul” que honra as suas origens, juro cumprir os 20 Compromissos da ASOCIACIÓN CULTURAL FILLOS DE GALICIA e apelo a todos os membros da Comunidade Virtual a comprometerem-se, também.

  Fridamarga
  Sócia n.º 62 da ACFG

 30. Lopez di:

  Pois mismo non falando moito o gallego, porque no me deron a oportunidad de praticar, afirmo para quem queira escoitar, o mais alto que podo, QUE NASCI GALEGO, VIVO GALEGO Y MORREREI GALEGO.

 31. RosaMerchi di:

  É moi facil pra mim aceitar este compromiso porque xa o cumpro de abondo faz tempo. Son galega, meus fillos tamén o son (inda que no pasaporte diga que son españois). Penso que os meus fillos aman a Galicia coma eu 😉
  Bicos para todos

 32. claudioamb di:

  Me comprometo, porque asi lo siento y necesito de la tierra que mi visabuela y abuelo me enseñaron a conocer

  Claudio Antonio Moreno Baeza

 33. =IñaKi_77= di:

  me comprometo y espero que como yo, muchos mas hagan lo mismo.
  saludos desde Chile

 34. loreley di:

  Con el orgullo que siento por ser nieta de gallegos, yo tambien me COMPROMETO.- Mirtha L. Perez Bonilla. Buenos Aires

 35. herminia di:

  tambien adhiero al compromiso de defender las raices gallegas, su cultura, su patrimonio. siento que es uno de los pueblos con mas pasion y tesón en mantener la historia. lo vivido. y poder seguir escuchando esos relatos de vivencias tan especiales. su solidaridad.

 36. Mary556 di:

  Asumo este compromiso, desde el fondo de mi corazón. Eu son galega e os meus fillos tamén o son.

 37. Mary556 di:

  Silvana:
  Mi familia materna era ourensana. He oído a mi madre hablar sobre a Pobra de Trives.
  Parte de mi familia vive ahora en Bariloche: la odontóloga Gabriela Campodónico Barreiro y la psicóloga María Elisabet Campodónico Barreiro.
  Yo voy seguido por allí.
  Mantengámonos en contacto.
  Unha aperta
  Mary

 38. Anónimo di:

  asumo el compromiso
  Santiago SENLLE
  Fillo de Fisterrans
  Bos Aires
  Arxentina

 39. osmar di:

  Asumo publicamente mi compromiso y adhiero fervorosamente a cada uno de los puntos mas arriba expresados, considerando a Galicia como mi nación por sobre todas las otras nacionalidades que pueda tener.
  Estando seguro que la patria de uno no es el pedazo de tierra que pisa, sino el universo que le legaron en la sangre sus padres.
  Por tanto Galicia es una nación universal, no depende del territorio limitado por cuatro fronteras, sino que donde haya un Gallego, esos diminutos centimetros que pisen sus pies estarán enbuidos de Galleguidade, y el cielo será su bandera flameando a los cuatro vientos.
  Como hijo de Gallego, proclamo estas cosas al mundo entero, si así no lo hiciere, Dios y la Patria Gallega, me lo demanden.

 40. luedro di:

  Quen fixese este compromiso, o feliciño de corazón. Facia falta.

  Pero cada un debe revisá-lo , como os mandamentos e nun exame de conciencia, ver se os cumplimos.

  Polo pronto, asumo cumplir desde fai xa anos con dezasete deles. Crio ter feito grandes avances co número catro. Cando cheguei a Fillos, aos meus 53 anos, só coñecia unhas cantas palabras do galego, lembro dos meus pais.

  Co número seis xa resultou moi tarde na miña vida. Agora toca-lle aos meus fillos.

  Co número sete van-me ter que axudar a ver como “galeguizo” os apelidos Rodríguez e Álvarez.

  Polo demáis, viva Galicia con ela até morrer..

  Enrique Rodríguez Álvarez
  Panamá-Ourense- Lugo

 41. Anónimo di:

  assumo, comprometome e trabalharei areo para que a historia do sangue que me percorre tenha ecos nos meus vindeiros…

 42. Anónimo di:

  quisiera saber donde en Buenoos Aires, se puede aprender el idioma gallego, ya que tengo una nieta que va a ir a la escuela de Santiago de Compostela en el Barrio de Once de Capital y tiene que aprender el idioma, ella es ciudadana española, si me pueden informar les voy a estar agradecido.-
  Mi mail es REYBANA@HOTMAIL.COM

 43. Anónimo di:

  Me comprometo. Juan Carlos Ameneiro, fillo de galegos (Buenos Aires, Republica Argentina).

 44. Anónimo di:

  Comprometida estoy.
  Pero tambien agregaria, con mucho orgullo,
  “Como gallega, le dare a las cosas, al trabajo, y la naturaleza, el trato que se le da a algo sagrado, para asi, honrando las piedras, las plantas y los animales, no dudar el sentimiento que debe despertarme otro ser humano”

  Gisela, de Buenos Aires

 45. MONI_1957 di:

  SI ME COMPROMETO CON EL CORAZON. HONRRAR A GALICIA COMO SIEMPRE LO E ECHO DESDE CHICA CUANDO MIS ABUELOS ME CONTABAN SUS ANEDOTAS DE SU GALICIA, MONICA

 46. cangeses di:

  Estimado amigo.
  Si Ud. va a enviar a su nieta, al colegio Santiago Apóstol alli mismo en ese colegio una de las caracteristicas es la enseñanza del Gallego.
  Un abrazo. Justo.

 47. blackie57 di:

  aunque creo que los compromisos son ambiciosos, no niego que para los descendientes, galicias es un lugar mítico. Los que hemos más que crecido con las historias centenarias que nos trajeron los abuelos, por la herencia indiscutible que guardamos en la memoria y los sentimientos, galicia es más que un lugar físico, un extremo de españa dibujado en el mapa, sino un pedazo de esa historia que sólo puede ser guardado en el libro personal de cada uno, ese que aunque no se haya escrito, palpita y emerge en la más simple conversación, porque galicia, sin proponérselo, sin heráldicas y sin blasones añajados es también un pedazo de cada uno de nosotros.
  saludos
  blackie

 48. Anónimo di:

  Olá Marcia!
  Sou neta de espanhol – Orense.
  Meu avô Martin Dieguez era filho de José Dieguez e Rosa Rua Dieguez.
  Meu Bisavo José Dieguez era filho de Anotino que por sua vez era filho de José Dieguez e Bernarda Garcia Dieguez.
  Moro no sul do Brasil no Paraná.
  meu e-mail aidarosa@gmail.com

 49. JoséPauloDieguez di:

  Prezadas Aida e Marcia, sou filho de José de Castro Dieguez, falecido há 5 meses, neto de José Maria Dieguez Gonzalez e de Sarah Castro Dieguez (nome de solteira Sarah Castro Perez), ambos galegos, creio, de Orense. Tenho ainda muitos parentes galegos ou de origem galega, no Brasil e na Galícia, mas, principalmente com estes últimos, não tenho contato. Acho que, pelas informações que li, devemos ter algum grau de parentesco. Gostaria muito de resgatar minhas origens galegas e acho que vocês poderiam me ajudar. Me filiei a Fillos de Galicia há apenas alguns dias. Um grande abraço. José Paulo Dieguez.

 50. chiquichica di:

  Como NETA y NAI de gallegos, con sumo orgullo, participo de este compromiso para transmitirlo con firmeza y humildad !!!!

 51. Alodeiro di:

  Hola Iñaki:
  Soy chilena, nieta de gallego. ¿Por qué no nos juntamos?. ¿Sabes si está funcionando el Lar Gallego en Santiago?. Yo ando buscando por esta página a la familia de mi abuelo paterno.. se muy poco de él. Pero acá en Chile fue fundador del Lar Gallego, mi padre fue gaitero mayor pero ya poco contacto tenemos con la comunidad.
  Escribeme alodeiro@vtr.net o al correo de mi página web contacto@aainteligencia.cl En mi página puedes conocer un poco de lo hago http://www.aainteligencia.cl
  Saludos
  Andrea

 52. Alodeiro di:

  Sin haber conocido este compromiso lo he llevado a cabo, mis hijos tienen nombres gallegos Iago Artús y Damián Antonio, al menor de mis hijos le puse el apellido Lodeiro para que no se pierda el apellido ya que somos tres nietas mujeres y de esta forma se pierde el apellido. Mi abuelo fue realmente un hombre que hizo mucho por surgir, estoy orgullosa de él y de sus orígenes. Me comprometo a mantener el vínculo con Galicia.

 53. ofmato di:

  Son fillo e neto de galegos e vivo no Pais Vasco.

  Asumo todos e cada un dos puntos deste compromiso. Creo dende fai moito tempo en todos eles.

  Gracias a miña querida amiga Merce, gracias a súa paciencia son capaz de asumir este compromiso na lingua dos meus pais e avos. Tamén gracias a todolos galego falantes, que sempre fixeron que amara tanto esta terra nosa.

  Espero e dexeso que gracias a iniciativas como esta, mellore algún día a situación identitaria do noso pais.

  Oskar dende Bilbao.

 54. mopez1 di:

  meu comprometo a falar o galego e dar a conhocer cultura e lengua e insenhando a meu fillos a traducaon. Obrigado e unha aperta

 55. Antonio54 di:

  Eu comprometome coa preservacion da nosa identidade Galega
  Antonio Luis C.fillo de Galego(Santiago -Chile)

 56. anavilat di:

  Asino estes compromisos como meus e do meu fillo.
  Ana Mª Iglesias Otero.
  Brais Alvaréz Iglesias.
  Galegos e fillos de Galegos

 57. Galiciaprasempre di:

  Son Galega!!! Comprométome e xuro ser galega. Asino.

Os comentarios están pechados.