Fillos de Galicia
< Estatísticas da nosa comunidade virtual >
Páxina principal          contacto@fillos.org          Acerca de Fillos


(As cifras non están actualizadas de xeito automático. Consúltensenos para maior precisión.)
Número de membros da comunidade virtual (usuarios rexistrados) 5362
Número de socios (da Asociación Cultural Fillos de Galicia) 49
Número aproximado de subscriptores da lista FILLOS-L 772
Páxinas vistas cada mes (media aproximada últimos meses) 900000
Visitas cada mes (media aproximada últimos meses) 160000
Persoas rexistradas no Atopadoiro (base de datos para a procura de familiares) 3694
Mensaxes de posta en contacto trasmitidos polo Atopadoiro no último ano 1448

Ver algúns datos correspondentes á utilización do portal no ano 2007, 2006 e 2005

Membros de Fillos.org e o seu perfil

Evolución dos membros da Comunidade Virtual
Evolución do número de membros de Fillos
(10/2007)


Cántos membros de Fillos son galegos de Galicia, cántos fillos, netos, bisnetos, etc.
Relación con Galicia dos membros de Fillos de Galicia
(19/12/2006)

Distribución estatística por idades dos membros de Fillos de Galicia
Distribución por idades dos membros de Fillos de Galicia
(19/12/2006)

Cántos membros de Fillos hai en cada país
Países de residencia dos membros de Fillos de Galicia
(19/12/2006)

Visitas a Fillos.org

Evolución do número de visitas ao portal

A Asociación

Evolución no tempo do número de socios da Asociación Cultural
Evolución do número de socios da Asociación Cultural Fillos de Galicia
(20/12/2007)


Última alteração