Entries tagged with “Xocas”.


Imos ocuparnos agora dos leitos. En moitos lugares —Cebreiro, Melide, etc.— son un elemento integrante da cociña, xa que esta é empregada tamén pra durmir.

(máis…)

Complemento da moblaxe son as vasillas que pra diversos fins se atopan na casa, así como as roupas.

(máis…)

O noso campesiño dá o nome de terra ó anaco de chan adicado ó cultivo, sexa este o que for; este nome equivale, polo tanto, ó de finca.
(máis…)

Damos a seguir os nomes e características das fincas en Galicia, mais convén advertir que non só non os damos todos senón que un mesmo nome non ten en toda ela a mesma significación: uns nomes trocaron nalgúns sitios de obxecto; noutros perdeuse a designación, pasando en troques ó toponímico; nalgúns, en fin, é totalmente ignorado na actualidade.

(máis…)

A mais interesante de todas elas (as “construccións adxectivas”) é, quizáis, o canastro, non soamente por ser exclusivo na súa estrutura da rexión do N.O. senón tamén polas hipóteses que se teceron derredor da súa orixe.
(máis…)

(máis…)

Polo Nadal comenzan a ir polos pobos os poteiros pra face-la augardente, levando consigo pota ou alquitara e traballando por rolda pra tódolos veciños.

(máis…)

Afortunadamente, non falta de todo o material pra este estudio, anque nós soamente fagamos aquí un rápido reconto dos tipos esenciais.

(máis…)

Antecedentes

Nada coñecemos até hoxe sobre dos comenzos da pataca en Galicia. Introducida a fins do século XVI, parece ser que se non comenzou a empregar como alimento do home até o ano 1768, destinándose antes so pra os animais.

(máis…)

Polo mes de agosto encomenzan as mallas.

(máis…)