Hai algunhas regras en canto ao xénero masculino e feminino das palabras que fan ao galego e mais ao portugués, ter diferenzas co castelán.
(máis…)