A raiz do toxo verde

é moi mala de arrincar,

os amoriños primeros

son moi malos de olvidar.