Entries tagged with “torno”.


O arado está aínda por estudiar en Galicia a pesar de ser un dos instrumentos máis interesantes do noso campo e merecente dun coidadoso inquérito.
(máis…)

É a cerámica unha das poucas actividades artesanais da Comunidade galega da que se pode facer un seguimento histórico polo miúdo, dende o máis afastado Neolítico deica chegar, ó longo dos séculos, ós nosos días.
(máis…)

BUÑO é unha parroquia situada no corazón da Comarca de Bergantiños e pertence ó Concello de Malpica (provincia da Coruña). A actividade dos seus poboadores divídese principalmente en agricultura e gandería, actividade esta última da que existe documentación que a acredita dende o século XVI e pola que esta parroquia é máis coñecida.

(máis…)