Entries tagged with “Santiago”.


Recipe: Tarta de Santiago

Ingredentes

  • 1 lámina de hojaldre
  • 8 huevos
  • 1/4 litro de agua
  • 250 gr. de mantequilla
  • 250 gr. de almendra molida
  • 500 gr. de azúcar
  • 350 gr. de harina
  • Ralladura de 1 limón grande
  • Azúcar lustre para decorar

(máis…)

O mes de xullo é o mes de Santiago o Maior, Apóstolo, o xinete do cabalo branco (ano 44).

(máis…)

Desde o s. IV a Igrexa asume funcións de dirección no Império Romano, reemprazando en boa medida ás institucións civis como ponto de referéncia para a povoación. Papel político que aumenta desde a instauración do Reino suevo, primeiro como elemento vertebrador dos galaico-romanos (católicos), constituindo os bispos a autoridade recoñecida por estes, e desde a conversión do 449 para todo o Reino. Pese á volta ao arrianismo entre o 465 e o 550, os bispos, e en particular o de Braga, deberon manter unha influéncia moi relevante. Por fin, a partir da actividade de Martiño, a Monarquia asume unha fasquia teocrática e a estrutura administrativa asenta na sé episcopal. Constituia-se desta forma unha Igrexa Nacional, auténtico soporte do Reino.

(máis…)

Co nome de Gallaecia os romanos designaban unha província que englobaba a actual Galiza (aproximadamente o convento lucense), o norte de Portugal (bracarense) e o que hoxe e Asturias e León (asturicense). León (Legio) era o campamento militar da Gallaecia.

(máis…)