Entries tagged with “romaría”.


Sementei garabanzos
na regaña do cú,
e salíronme fabas
e comíchelas tu. (máis…)

As manifestacións de fe en Galicia son numerosas e significativas, danse en catedrais suntuosas e en humildes ermidas perdidas o resto do ano nun monte calquera; en cruceiros que presiden encrucilladas; nos petos de ánimas; en pontes e camiños; en rochas e árbores; en fontes e ríos, que se converten en soportes simbólicos, en lugares de “encontro entre o mundo oculto e o visible, entre os vivos e outros seres que viven tamén no mundo”. Son espacios-centros especiais que facilitan a circulación entre os dous aspectos do mundo.
(máis…)