Entries tagged with “Revolución Irmandiña”.


Tras a fundación das cidades galegas na época romana, sobre o s. I, atravesaran estas unha primeira fase que, sen interrupción, se introduce polos inícios do período medieval quizais até o s. VII, é dicer, durante o Reino suevo, mantendo-se a estrutura antiga e as suas mesmas funcións (comerciáis e administrativas), asi como a mesma rede urbana (fundamentalmente as sés episcopais: Braga, Astorga, Lugo, Ourense, Iria).

(máis…)

Fillos de Galicia quere achegar a tódolos descendentes de galegos un pouquiño da nosa historia, do noso pasado común, que os nosos pais e avós na maioría dos casos non nos puideron trasmitir pola escasa e parcial educación recibida. O seguinte repaso á historia de Galiza foi extraído de “Aproximación á leitura do Sempre en Galiza” por Manuel Rei Romeu, no Caderno de debate nº3 de Galiza Nova “Castelao, o Sempre en Galiza e o nacionalismo galego”. Por suposto recomendámovos a leitura do “Sempre en Galiza” de Castelao, un libro fundamental para coñecer a nosa historia e os alicerces do pensamento galeguista.
(máis…)