Entries tagged with “rego”.


Púxenlle un pleito a un veciño

polo rego dun outeiro.

Gastar gastei canto tiña,

pero amolar amoleino.

O arado está aínda por estudiar en Galicia a pesar de ser un dos instrumentos máis interesantes do noso campo e merecente dun coidadoso inquérito.
(máis…)