Entries tagged with “Reconquista”.


Algúns apuntes extraídos dunha entrevista de A Nosa Terra ao historiador Anselmo López Carreira co gallo da publicación da súa obra O reino medieval de Galicia.
(máis…)

A manifesta orientación ideolóxica da historiografia oficial española, unida ás dificultades materiais de proxección e ao lento desenvolvimento dunha historiografia medieval galega, conseguiu ocultar algo que se fai tan evidente tras unha mínima observación obxectiva como é o feito mesmo da existencia secular dun Reino de Galiza, o primeiro da Europa medieval, precozmente dotado dunha estrutura estatal própria e dun alto degrao de madureza institucional e cultural.

(máis…)