Entries tagged with “provenzal”.


As cantigas de escarnio e maldicir proveñen da confluencia dun xénero provenzal que recibía o nome de sirventés, cunha tradición satírica autóctona de carácter oral.
(máis…)

Algúns estudiosos, ao trataren das orixes da cantiga de amor, falan da existencia de certa tradición autóctona de cantigas populares dedicadas a mulleres e de motivo amoroso. Non obstante, a influencia máis determinante nas nosas cantigas de amor é a cançó provenzal. Así o chegaron a manifestar, de feito, algún dos nosos trobadores. Unha cantiga do rei don Dinís comeza dicindo:
(máis…)