O uso de che, vos, lle e lles para buscar ou salientar a complicidade do noso interlocutor, é un aspecto moi enxebre da nosa lingua.
(máis…)