O loureiro raís de ouro

bota folliñas de prata…

Coller amores non custa

olvidalos si que mata.