Entries tagged with “medieval”.


Algúns apuntes extraídos dunha entrevista de A Nosa Terra ao historiador Anselmo López Carreira co gallo da publicación da súa obra O reino medieval de Galicia.
(máis…)

O movimento das Irmandades (entre os anos 1467 e 1469) constitue seguramente o acontecimento social máis importante da História medieval de Galiza e sinala unha inflexión de enorme trascendéncia na evolución social do país; por iso a sua explicación non se pode atopar en motivos conxunturais, senón nunha dinámica de longa duración.

(máis…)

Os dous períodos de esplendor do Reino medieval de Galiza coñecen senllos florecimentos literários: a segunda metade do século VI en torno á escola de Dumio durante a monarquía sueva, e o moito máis longo período que se extende desde o s. XII ao XIV.

(máis…)