Entries tagged with “ferro”.


A explotación do ferro entre nós demóstrase na época castrexa non soamente polos achádegos de instrumentos deste metal, que en cabo poderían ser importados, senón tamén polos rixóns que, procedentes de fundición, coma nos de Baltar, Baroña e Troña, quedan en grandes cantidades.
(máis…)

O arado está aínda por estudiar en Galicia a pesar de ser un dos instrumentos máis interesantes do noso campo e merecente dun coidadoso inquérito.
(máis…)

Son varios os traballos con metais que se poden atopar en Galicia:
(máis…)

Son moitos os oficios tradicionais da nosa terra galega. Foron cambiando moito co avance da modernidade e a maior parte deles caeron en desuso.
(máis…)