Entries tagged with “falar”.


Quen fala de mín, quen fala,

quen fala de mín quen é.

Será algún zapato vello

que non me sirve no pé.

E pra que non digas,

que tal e que cual,

que vou o non vou,

que tal que sei eu.

Eu alá non fun,

ela acó non veu,

nin eu llo pedín

e nin ela mo deu

Foches falar mal de min

a quen tanto me quería,

a ti todo che escoitaba,

a min todo me dicía.