Entries tagged with “carracas”.


Durante toda a Idade Media a agricultura constitúe, naturalmente, a base de toda actividade económica. Ademais, aproximadamente até o século XII, é dicer, até que se inicia o despegue do fenómeno urbano (e con el o comércio e a artesania a escala relevante), a agricultura pode-se dicer que é o único sector económico importante.

(máis…)

Cuándo se celebra: Semana Santa

Dónde se celebra: Por toda Galicia
(máis…)