Entries tagged with “antropónimos”.


Diversos autores consideran que existen probas de que a lingua que se falaba no que os romanos denominaron Gallaecia era unha lingua de tipo celta, asimilable al tipo goidélico.

(máis…)

Un caso típico dentro do extenso campo das etimoloxías populares toponímicas, é o que atinxe a toda una serie de nomes e topónimos que comezan por So- ou Su- presentes en toda a xeografía pensinsular, pero con especial indicencia en Galiza.
(máis…)