A moza que é caladiña
e non di mal de ninguén,
canto máis baixinho mira
tanto máis amores ten.

Fonte:Arquivo “Fillos de Galicia” publicado por Juan Manuel Fernández