Con tal feito Galicia adourada
Horfa sempre por sempre estará,
Os enxebres cantares gallegos
Non mais s’oirán.

_

Os lamentos e choros e queixas
D’a sofrida gallega rexión,
Xa non teflen quen pida por eles.
Morreu seu cantor.

Loito sempre vistamos, gallegos.
Pol-a rufa qu’a Suevia perdeu;
Chora sempre Galicia querida.
Teu xenio morreu.

Fonte: BVG