Unha vella díxolle á outra

por un burato da porta,

ti goberna a túa vida

ca miña nada che importa.