Non te cases cun ferreiro

que é moi malo de lavar

cásate cun mariñeiro

que ven lavado do mar.