Nun pasado artigo mencionaba que a palabra camba proviña do idioma céltico dos nosos antergos. Hoxe quero completar con todas as derivacións presentes no estupendo diccionario de Isaac Alonso Estraviz.

Derivarían do céltico /kamb/ ou /kambos/ as seguintes palabras do galego: